امروز
يکشنبه
مرداد 1399
19
قمری:18 ذو الحجة 1441

میلادی:9 اوت 2020
 
 جستجو
تاریخ انتشار:1390
تکرار نام پديدآوران:همکاران طرحاحمد پرخیده، ناظر طرح حامد روحانی
ناشر اول:اندیکا: اتاق بازرگانی صنایع معادن جمهوری اسلامی ایران. مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی
رده کنگره:3075 1 1390 28آ/ 3197 KMH