امروز
يکشنبه
بهمن 1396
1
قمری:03 جمادى الأولى 1439

میلادی:21 ژانویه 2018
 
 جستجو
تاریخ انتشار:1390
تکرار نام پديدآوران:همکاران طرحاحمد پرخیده، ناظر طرح حامد روحانی
ناشر اول:اندیکا: اتاق بازرگانی صنایع معادن جمهوری اسلامی ایران. مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی
رده کنگره:3075 1 1390 28آ/ 3197 KMH