امروز
دوشنبه
آبان 1399
5
قمری:08 ربيع الأول 1442

میلادی:26 اکتبر 2020
 
 جستجو
تاریخ انتشار:1390
سرشناسه فارسي:آخوندی، عباس، 1336-
تکرار نام پديدآوران:نویسنده عباس آخوندی؛ به سفارش کمیسیون سند چشم انداز و سیاست های کلی اصل 44 اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
ناشر اول:مکث نظر
رده کنگره:3073 1 1390 3آ2ف/ 3856 HD